Saskia

Saskia den Broeder(1954) is socioloog en werkte ruim 25 jaar als beleidsmedewerker bij de overheid en non-profit instellingen. Vervolgens werd ze freelance journalist op het terrein van loopbaan en arbeidsmarkt vanuit haar eigen tekstbureau Werkende Woorden, tot haar pensioen in 2020. Momenteel is ze semi-professioneel verhalenverteller en schrijft ze gedichten, impressies en korte verhalen.

Saskia is gefascineerd door wat in en tussen mensen beweegt. Ook vindt ze inspiratie in natuur en stilte. Ze publiceerde twee dichtbundels, Grijs geluk (2009) en Vroeger of later (2011).

Met het vertellen van verhalen begon Saskia in 2003 tussen de schuifdeuren van de Eerste Haagsche Vertelkring. Ze volgde een vertelopleiding aan de Nationale Vertelschool en diverse vertel- en stemcursussen. Inmiddels treedt ze regelmatig met haar verhalen en gedichten op voor gezelschappen en op kleinere podia, in haar eentje of samen met anderen.

Ook zingt Saskia graag. Ze is lid geweest van diverse zangkoren; op dit moment zingt ze in kerkkoor Spirit of Joy te Wolvega.

Saskia: “Als verhalenverteller sla je een brug tussen jouw verbeelding en die van de luisteraar. Verhalen willen verteld worden. In het contact tussen mij en het publiek komen ze telkens opnieuw tot leven, en maken ook ons mensen meer levend. Het liefst vertel ik verhalen met een ‘teer moment’, een kleine gebeurtenis die alles anders maakt.”