Over Weerklank

Hoe het begon
Begin 2010 mailde Saskia haar ex-collega Leen. Ze was op zoek naar een muzikant om haar verhalen en gedichten te omlijsten. “Speel jij nog steeds accordeon?” Leen had er wel oren naar.

Golflengten
We maakten een afspraak, lieten elkaar wat horen uit onze respectievelijke repertoires, merkten dat onze golflengten klopten. Een aantal repetities volgde.
De eerste voorstelling van Weerklank stond betrekkelijk snel in de steigers. Een paar fris ingestudeerde verhalen van Saskia met passende muziek die Leen erbij zocht en een aantal bij het thema aansluitende gedichten. Juni 2010 hielden we onze eerste optredens voor publiek.

Verhalende muziek
Al snel gingen onze aspiraties verder. We willen de muziek meer laten zijn dan een sfeervolle onderbreking van de woorden en haar het verhaal laten mee-vertellen.
Ons programma evolueerde. We speelden het voor verschillende gezelschappen in een steeds andere opbouw en tijdsduur, voegden nieuwe verhalen, gedichten en muziek toe. Voor een kerstopdracht maakten we een voorstelling met kerstmuziek en winterverhalen.
Cyclisch...
Voorjaar 2011 maakten we een gloednieuw programma, dat we Een nieuw begin hebben genoemd. Met verhalen en gedichten waarin de hoofdpersoon een ommekeer beleeft of waarin een cyclisch verloop zit. Terugkerende muziekthema’s geven de verhalen extra ritme.

Muzikale verhalen
Ons repertoire blijft groeien! Regelmatig voegen we nieuwe muzikale verhalen toe. Ook de 'oude' verhalen ontwikkelen zich al doende verder.
We hopen nog veel mooie sfeervolle voorstellingen van Weerklank voor het voetlicht te brengen waar ons publiek en ook wijzelf van genieten.