Leen

Leen Hoffman (1943) is econoom en werkte onder meer als hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten (ESB) en bij Arbeidsvoorziening. Ook na zijn pensionering is hij actief gebleven op zijn vakgebied als publicist. Als Fellow bij de Wiardi Beckman Stichting bracht hij in 2017 het boek Waar is Arbeid gebleven? uit.

Al sinds zijn jeugd speelt Leen accordeon, in de voetsporen van zijn vader. Hij heeft een breed repertoire in het populaire en romantische genre met een voorkeur voor musette. Jarenlang nam hij regelmatig deel aan accordeonfestivals en trad ook solo op bij festiviteiten. Tot de opheffing in 2015 was hij lid van de Rotterdamse Accordeonvereniging Delfshaven. Van 2018 tot voorjaar 2020 maakte hij deel uit van het symfonieorkest van muziekvereniging Prins Hendrik te Delft. Sinds eind 2020 speelt hij bij het Noordwoldiger Accordeonorkest.

Leen publiceert regelmatig artikelen in accordeontijdschriften, onder meer in Klank, en verzorgde jarenlang een interviewserie in het NOVAM-magazine Samenspel. Ook was hij tot 1 januari 2014 penningmeester van het NJAO (Nederlands Jeugd Accordeon Orkest).


Leen: “Ik ben erg verknocht geraakt aan accordeon spelen. Het instrument heeft een warm geluid, dat bijzonder is omdat het opgebouwd wordt uit meerdere klanken. Als je die aanblaast door de beweging die je maakt met de balg, kun je er veel gevoelens in leggen. Het instrument ademt als het ware in je armen, zit dicht op je lichaam waardoor het een deel wordt van jezelf.”